Velkommen  til  BEMA BackOffice ApS

 

Spar på tallene  -  få hjælp til papirarbejdet


                                                                                                  

Hvad får du ?

                                                                              

BEMA BackOffice hjælper dig til at få                           BEMA BackOffice sørger for, at

et bedre overblik over din virksomheds                          bogføring og momsopgørelse kommer

økonomi i det daglige.                                                   på plads.

 

BEMA BackOffice hjælper med at få                             BEMA BackOffice sørger for en

styr på regningerne, betalingen heraf                               kompetent varetagelse af din økonomi-

samt få tingene sat i system.                                           funktion.

 

Opgaverne omfatter:


                                                                          

  Bogføring af bilag                                                          Lønadministration

  Hjælp til betaling af regninger                                         Kontakt og indberetning til de

  Udskrivning af fakturaer                                                 offentlige myndigheder

  Hjælp til debitor- og kreditorstyring                                Hjælp til ordrebekræftelse,

  Økonomirapportering tilpasset netop                              følgesedler og kontoudtog m.v.

  dine ønsker                                                                                                                       

 

 Dine fordele:

 

 Altid ajourført regnskab                                                  Betaler kun for timer efter behov

 Regninger betalt til tiden                                                  Ingen afhængighed af medarbejder

 Bedre overblik                                                                Ingen betaling af sygedage

 Frigørelse af tid til virksomheden                                     Fordelagtig timepris i forhold til

 Mere tid til familien                                                         egen ansættelse


Kattegatvej 3 bygning 1 * 8500 Grenaa * Tlf.: 41 69 37 87